Zapytanie ofertowe 3/2014 na opracowanie i wdrożenie programu obejmującego zarządzanie procesami spedycyjnymi, logistycznymi, pracą magazynu oraz serwisu.
Zapytanie ofertowe nr 3/2014


Zapytanie ofertowe 2/2014 o przedstawienie oferty dostawy i montażu urządzeń myjni samochodów ciężarowych wraz z wyposażeniem.
Zapytanie ofertowe nr 2/2014


Zapytanie ofertowe 1/2014 o przedstawienie oferty dostawy i montażu urządzeń stacji kontroli pojazdów.
Zapytanie ofertowe nr 1/2014


Zapytanie ofertowe 1/2013 o przedstawienie oferty na wykonanie prac budowlanych.
Zapytanie ofertowe nr 1/2013„Podniesienie konkurencyjności firmy Antrans Anna Pacia poprzez wprowadzenie nowych usług w wyniku budowy wielofunkcyjnej bazy transportowej oraz zakup nowych środków trwałych” finansowanego w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwójtechnologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”.


Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013