Zamów transport
 • Transport drogowy międzynarodowy
 • Możesz nam zaufać


  Przyjmujemy 30000 zleceń rocznie
  Nasza flota to 65 najnowocześniejszych zestawów
  Zaufało nam ponad 100 przewoźników
  Statystyka obrazuje że można nam ufać
 • Centrum serwisowe

  SERWIS ANTRANS
 • Jakość, terminowość i bezpieczeństwo

  Współpracujemy z 300 kontrahentami
  Specjalizujemy się w transporcie Polska - Włochy
  Rocznie przewozimy 600000 ton
  Pokonujemy dystans 6 732 960 km

Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego

 

Chciałabym poddać pod rozwagę współpracę z Krajowym Instytutem Prawa Gospodarczego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87.

Wskazana firma przyjmując zlecenia windykacji przesyła do zatwierdzenia umowę z bardzo niekorzystnymi warunkami . Działania KIPG są bardzo standardowe nie wyróżniają się niczym spośród innych firm windykacyjnych, mając na celu egzekwowanie należności ograniczają się do pisma i kontaktu z dłużnikiem co nie jest niczym szczególnym w konsekwencji czego ich działania nie są skutecznie.

 Widząc bezskuteczne działania KIPG samodzielnie podjęliśmy bezpośrednie rozmowy z dłużnikiem , które okazały się dużo bardziej efektowne niż te wykonane przez pracowników windykacji KIPG.

Nasze rozmowy skutecznie doprowadziły do zakończenia sprawy i zapłaty ustalonej należności w oparciu o ugodę  co pozwoliło nam zawrzeć porozumienie. Dłużnik w swej niewiedzy powiadomił firmę windykacyjną  o fakcie przesyłając im korespondencję między nami. KIPG sięgając do zapisów umowy obciążyło nas jako zleceniodawcę prowizją od całej kwoty zgłoszonej tj. 1200 euro ( mimo że jej nie uzyskaliśmy)  uznając wynik zapłaty części zadłużenia za swój sukces. Otrzymaliśmy FV do zapłaty należności będącej prowizją od kwoty zgłoszonej tj. 1200 euro do windykacji a nie od rzeczywiście wpłaconej  tj.300 euro.

 

Zdecydowanie odradzam współpracę z tą firmą , proszę zwrócić szczególną uwagę na

 

§7 pkt1. Cytuje: „ z tytułu prowadzenia usług windykacyjnych Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie prowizyjne liczone od wszystkich wpłat dokonanych przez dłużnika w okresie od momentu zlecenia windykacji, do czasu zakończenia zlecenia, z zastrzeżeniem §7 ust.5

tj. włata dokonana przez dłużnika w tracie prowadzonych działań windykacyjnych, a także w kresie 60 dni od zakończenia postępowania polubownego, uważana jest za efekt pracy Zleceniobiorcy skutkuje obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia prowizyjnego.

 

 

 

 

Znajdź nas na Facebooku

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu „Podniesienie konkurencyjności firmy Antrans Anna Pacia poprzez wprowadzenie nowych usług w wyniku budowy wielofunkcyjnej bazy transportowej oraz zakup nowych środków trwałych” finansowanego w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwójtechnologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”.
Zapytania ofertowe znajdują się pod tym linkiem

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz
Odbiór DAF'ów 2017